Skip to main content

Automatyka budynkowa

Zakres oferowanych przez nas usług obejmuje projektowanie, dostarczanie sprzętu i uruchamianie systemów automatyki budynkowej. Nasze doświadczenie pozwala nam sprostać nawet najbardziej złożonym systemom.

Na podstawie udostępnionych rzutów i wymagań inwestora wykonujemy profesjonalnie opracowany projekt instalacji dla obiektu wraz z opisami możliwych do zrealizowania funkcji i szkicami algorytmu. Oferujemy gotowe rozwiązanie z naniesionymi trasami kablowymi, dobranym sprzętem i schematami elektrycznymi. Zaprogramujemy i uruchomimy dostarczone przez nas urządzenia. Na każdą usługę dajemy gwarancję. Zawsze po wykonaniu usługi, po weryfikacji przez klienta funkcjonalności, wykonujemy bezpłatną optymalizację algorytmów pracy instalacji.

 

System automatyki budynkowej

System automatyki budynkowej może integrować, kontrolować, monitorować, a także zarządzać i raportować instalacjami i urządzeniami pozwalając na optymalizację kosztów związanych z eksploatacją:

  • oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne, także w oparciu o natężenie światła oraz ruch
  • ogrzewanie w całym budynku i w osobnych pomieszczeniach, na bazie odczytów temperatury, pór dnia
  • wentylacja i klimatyzacja, także z wykorzystaniem czujników badających parametry jakości powietrza
  • urządzenia audio oraz video, a także inne urządzenia codziennego użytku
  • system pogodowy, który może decydować o zamykaniu i otwieraniu okien, ogrzewaniu zgodnie z aktualną aurą

 

Ponadto, umożliwia integrację z systemami bezpieczeństwa, takimi jak:

  • system przeciwpożarowy, który może rozpocząć gaszenie pożaru, uruchomić klapy przeciwpożarowe i inne układy oddymiania i zaalarmować Straż Pożarną
  • system alarmowy i monitoringowy, które mogą ostrzegać użytkownika, a także przesyłać alarmy do odpowiednich służb
  • system kontroli dostępu, także z użyciem domofonów, wideodomofonów
System automatyki budynkowej

 

Maksymalizacja funkcjonalności instalacji urządzeń wykorzystywanych w obiektach.

Proponowane przez nas inteligentne rozwiązania pozwalają na maksymalizację funkcjonalności instalacji oraz urządzeń wykorzystywanych w obiektach dla uzyskania jak największego komfortu i bezpieczeństwa użytkowników. System może sam dopasować parametry działania wchodzących w jego skład elementów, aby użytkownik nie musiał robić tego samodzielnie.